Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 185 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Serviciul audit intern
Auditor intern -1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 21.02.2018 28.02.2018
Direcţia financiară
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Specialist principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 21.02.2018 28.02.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal postoperaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie temporar vacantă) (cu sediul în or. Chișinău)
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 19.02.2018 07.03.2018
Inspector - Direcţia control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău);
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 19.02.2018 07.03.2018
Auditor intern al Direcției audit intern
 1 funcţie vacantă
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 19.02.2018 07.03.2018
contabil-șef primăria satului Opaci raionul Căușeni Aparatul președintelui raionului Căușeni satul Opaci, CĂUȘENI 16.02.2018 12.03.2018
Auditor intern,  aparatul președintelui Consiliul raional Cimişlia Cimişlia, CIMISLIA 13.02.2018 19.02.2018
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-  specialist superior (perioadă determinată) -

 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 12.02.2018 21.02.2018
-Specialist-
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă, Secţia evidenţă contabilă
 
 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 12.02.2018 21.02.2018
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă

 
- şef- adjunct al Direcţie financiar-economică, şef al Secţiei evidenţă contabilă,
Contabil-şef -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 12.02.2018 21.02.2018