Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 129 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Direcția financiară
Șef direcție, contabil-șef (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 11.09.2018 28.09.2018
Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul
 în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 11.09.2018 01.10.2018
specialist principal în cadrul Serviciului evidență contabilă Inspectoratul de Stat al Muncii Chisinau, CHIŞINĂU 10.09.2018 01.10.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul
Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău – 1  funcție vacantă;
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 08.09.2018 26.09.2018

Prelungirea  termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției de :
Inspector al
Secției management operațional în cadrul Direcţiei management
 organizațional a Serviciului Fiscal de Stat (1 funcţie temporar vacantă)
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 06.09.2018 22.09.2018
Serviciul audit intern
Auditor intern -1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 05.09.2018 25.09.2018
Direcţia financiară
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Specialist principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 05.09.2018 25.09.2018
specialist-secția elaborării și administrării bugetului Consiliul raional Dondușeni or. Dondușeni, DONDUȘENI 03.09.2018 05.10.2018

Auditor , Serviciu audit intern

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Chișinău, CHIŞINĂU 21.08.2018 10.09.2018
Direcţia financiară
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Specialist principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 21.08.2018 03.09.2018