Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 129 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Prelungirea ternmenului de depunere a dosarelor de concurs  pentru ocuparea funcților publice  de Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcţii temporar vacante) de la 25 iunie pînă la 16 iulie 2018 Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 22.06.2018 16.07.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs  pentru ocuparea funcției  publice de Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală Ștefan Vodă în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie temporar vacantă) de la data de 25 iunie pînă la data de 16 iulie 2018
Cu sediul în ȘTEFAN -VODĂ
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 22.06.2018 16.07.2018
Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală Ștefan Vodă în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie temporar vacantă) Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 22.06.2018 20.06.2018
Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcţii temporar vacante) Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 22.06.2018 20.06.2018
Auditor intern Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal Chişinău, CHIŞINĂU 18.06.2018 20.07.2018
Șef Serviciu - Serviciu audit Intern Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Chișinău, CHIŞINĂU 18.06.2018 06.07.2018
Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul
 în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 18.06.2018 09.07.2018
Inspector al Secțiilor insolvabilitate din cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcţie vacantă
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 18.06.2018 09.07.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal postoperaţional în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală mun. Chișinău - 1 funcţie temporar vacantă Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 18.06.2018 09.07.2018
Specialist principal Secția financiar – administrativă Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Chișinău, CHIŞINĂU 15.06.2018 04.07.2018