Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 335 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Specialist, Serviciului monitorizare și relații cu publicul, sediul Ciocana
Specialist, Serviciul monitorizare și relații cu publicul, sediul Buiucani
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist superior, Serviciului monitorizare și relații cu publicul, sediul Ciocana Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist principal, Serviciului monitorizare și relații cu publicul,
1 funcţie - sediul Ciocana
1 funcţie - sediul Rîşcani
1 funcţie - sediul Botanica (perioadă nedeterminată)
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Şef secţie, Secție generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie penală și contravențională, sediul Ciocana

Şef secţie, Secție generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie penală și contravențională, sediul Botanica (perioadă determinată)
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist superior din cadrul Secției generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială și de contencios administrativ, sediul Ciocana

Specialist superior din cadrul Secției generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială și de contencios administrativ, sediul Botanica-  2 funcții
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 21.06.2017 10.07.2017
Specialist principal, Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală,
1 funcţie - sediul Buiucani.
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 21.06.2017 10.07.2017
Grefier al Grefei secretariatului instanţei judecătoreşti, Judecătoria Chişinău
1 funcţii - sediul Ciocana
5 funcţii - Rîşcani
2 funcţii - Buiucani
2 funcţii - Botanica
4 funcții - Centru
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 21.06.2017 10.07.2017
Asistent judiciar al Grefei secretariatului instanţei judecătoreşti, Judecătoria Chişinău
5 funcţii - sediul Ciocana
6 funcţii - Rîşcani
2 funcţii - Centru
1 funcție - Botanica
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 21.06.2017 10.07.2017
Secretariatul Judecătoriei Cahul
funcţie publică de execuţie - grefier
Judecătoria Cahul Cahul, CAHUL 21.06.2017 11.07.2017
Grefier în Grefa Secretariatului instanței judecătorești la Curtea de Apel Cahul Curtea de Apel Cahul Cahul, CAHUL 19.06.2017 11.09.2017