Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 258 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Specialist principal, serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală la Judecătoria Hînceşti, sediul central - 1 funcţie;
Specialist principal, serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni - 1 funcţie.

 
Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 28.04.2017 10.05.2017
Specialist superior,  serviciul civil, comercial şi de contencios administrativ, secţia evidenţă şi documentare procesuală la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 28.04.2017 10.05.2017
Specialist superior, Serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 28.04.2017 10.05.2017
Specialist principal, Serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 28.04.2017 10.05.2017
Şef  serviciu, Serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 28.04.2017 10.05.2017
grefier Curtea de Apel Chișinău mun.Chișinău, CHIŞINĂU 27.04.2017 22.05.2017
Șef serviciu juridic Ministerul Culturii Chișinău, CHIŞINĂU 27.04.2017 12.05.2017

Biroul de probaţiune Străşeni
Consilier de probaţiune - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 16.02.2017 10.05.2017