Servicii

Informatii despre Autoritatea publică


Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Chişinău, Moldova
Telefon : 022 811807
Website : http://www.datepersonale.md/

Descrierea Autoritate publică:

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, autoritate publică autonomă, independentă faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice, care îşi exercită atribuţiile în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Rezultate: 8 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină: