Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Comrat

Raion : COMRAT
Oraș : Comrat
Adresa : st. Lenin, nr.177
Persoană de contact:
Telefon: 029823446
E-mail:
Website: http://instante.justice.md

Asistent judiciar, Grefa secretariatului instanței judecătorești

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C26. Asistent judiciar

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Asistent judiciar, Grefa secretariatului instanței judecătorești

Data-limită de depunere a documentelor:

14.06.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- colectează actele normative necesare judecătorului și altă informație necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;
- generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv și elaborează recomandări pe marginea problemelor invocate;
- verifică prezența actelor care urmau a fi prezentate de către participanții la proces;
- elaborează proiectele de acte procesuale;
- asigură depersonalizarea hotărîrilor judecătorești și publicarea lor pe pagina web a instanței judecătorești.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Erineț Marina - specialist principal, Serviciul resurse umane

Telefon:

029825447

E-mail:

caco@justice.md

Web site:

http://instante.justice.md

Raion, oraș:

Comrat, COMRAT

Adresa:

Str. Lenin, nr. 177

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- 3 ani de experienţă profesională în domeniul respectiv sau 1 an de experienţă profesională în sistemul judiciar;
- abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formular de participare la concursul de ocuparea funcției publice (Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009);
- Copia Diplomei de studii superioare (licență, Masterat).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3800

Bibliografia concursului:

Библиография конкурса[1]:
 
Раздел I
Основные законодательные акты:
 
 1. Конституция РМ, принятая 29.07.1994,  Monitorul Oficial № 1 от 12.08.1994 года;
 2. Закон РМ «О судоустройстве» № 514-XIII от 06.07.1995 года, Monitorul Oficial № 58/641 от 19.10.1995 года, переопубликован: Мonitorul Oficial            № 15-17/62 от 22.01.2013 года;
 3. Закон «Об утверждении Единого классификатора государственных должностей» № 155 от 21.07.2011 года, Monitorul Oficial № 164-165/480 от 04.10.2011 года;
 4. Закон РМ «О государственной должности и статусе государственного служащего» № 158-XVI от 04.07.2008 года, Monitorul Oficial № 230-232/840 от 23.12.2008 года;
 5. Закон РМ «О Кодексе поведения государственного служащего» № 25-XVI от 22.02.2008 года, Monitorul Oficial № 74-75/243 от 11.04.2008 года;
 6. Закон «О доступе к информации» № 982-XIV от 11.05.2000 года, Monitorul Oficial № 88-90/664 от 28.07.2000 года;
 7. Закон «О защите персональных данных» № 133 от 08.07.2011 года, Monitorul Oficial № 170-175/492 от 14.10.2011 года;
 8. Закон РМ «О подаче петиций» № 190-XIII от 19.07.1994, Monitorul Oficial
№ 4/47 от 08.09.1994, переопубликован: Monitorul Oficial № 6-8/23 от 24.01.2003 года.
 
Раздел II
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность по учёту и процессуальному документированию:
 
 1. Гражданский кодекс РМ № 1107-XV от 06.06.2002, Monitorul Oficial № 82-86/661 от 22.06.2002 года;
 2.  Уголовный кодекс РМ № 985-XV от 18.04.2002, Monitorul Oficial № 128-129/1012 от 13.09.2002 года, переопубликован Monitorul Oficial № 72-74/195 от 14.04.2009 года;
 3.  Гражданский процессуальный кодекс РМ № 225-XV от 30.05.2003 года, Monitorul Oficial № 111-115/451 от 12.06.2003 года, переопубликован Monitorul Oficial № 130-134/415 от 21.06.2013 года;
 4.  Уголовно-процессуальный кодекс РМ № 122-XV от 14.03.2003 года, Monitorul Oficial № 104-110/447 от 07.06.2003 года, переопубликован Monitorul Oficial № 248-251/699 от 05.11.2013 года;
 5. Кодекс РМ о правонарушениях № 218-XVI от 24.10.2008 года, Monitorul Oficial № 3-6/15 от 16.01.2009 года, переопубликован Monitorul Oficial
№ 78-84/100 от 17.03.2017 года;
 1. Трудовой кодекс РМ № 154-XV от 28.03.2003 года, Monitorul Oficial 159-162/648 от 29.07.2003 года;
 2.  Инструкция о деятельности по учёту и процессуальному документированию в судах и апелляционных палатах, утвержденная решением ВСМ № 142/4 от 04.02.2014 года, Monitorul Oficial № 127-133/719 от 23.05.2014 года;
 3.  Гид пользователя Интегрированной программы по управлению делами (PIGD) (версия 4.1);
 4. Закон РМ «О статусе и организации деятельности секретарей судебного заседания» № 59-XVI от 15.03.2007 года, Monitorul Oficial № 64-66/296 от 11.05.2007 года;
 5.  Положение о проведении цифровой аудиозаписи судебных заседаний, утвержденное Решением Высшего совета магистратуры № 338/13 от 12.04.2013 года, Monitorul Oficial № 87-91/460 от 11.04.2014 года;
 6. Положение о порядке размещения судебных решений на едином портале судебных инстанций, утвержденное Решением Высшего совета магистратуры № 432/19 от 21.06.2016 года, Monitorul Oficial № 232-244/1242 от 29.07.2016 года.
 
 
 
 
 

[1] Законодательные и нормативные акты размещены на  www.lex.justice.md
  Решения Высшего Совета Магистратуры размещены на сайте www.csm.md