Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Direcţia Generală Învăţămînt UTA Gagauzia

Raion : GĂGĂUZIA
Oraș : mun. Comrat
Adresa : str. Gavrilov, 48
Persoană de contact: Palacar Maxim
Telefon: 0298 2 27 48
E-mail:
Website:

начальника службы коммуникаций и связи с общественностью

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B44. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

начальника службы коммуникаций и связи с общественностью

Data-limită de depunere a documentelor:

12.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Основные обязанности  для начальника службы коммуникаций и связи с общественностью:
1.      Организует  деятельность службы коммуникаций и связи с общественностью;
2.      обеспечивает планирование и реализацию информационных программ в сфере образования;
3.      подготавливает и распространяет официальные сообщения, пресс-релизы, объявления и иные информационные материалы по деятельности ГУО;
4.      обеспечивает  механизм «обратной связи» с общественностью и доуниверситетскими учебными заведениями Гагаузии;
5.      обеспечивает координацию связей со средствами массовой информации; сотрудничество с соответствующими пресс-службами органов власти;
6.      вносит предложения по инновационным проектам, направленные на улучшение результатов деятельности службы;
7.      администрирует сайт Главного управления образования.
Основные  требования  к начальнику службы коммуникаций и связи с общественностью
Ø  высшее образование в области журналистики,
Ø  опыт работы в области журналистики 1 год,
Ø  навыки пользования компьютером

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Palacar Maxim

Telefon:

0298 2 27 48

E-mail:

guogagauzii@mail.ru

Raion, oraș:

mun. Comrat, GĂGĂUZIA

Adresa:

Gavrilov 48

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Основные  требования  к начальнику службы коммуникаций и связи с общественностью
Ø  высшее образование в области журналистики,
Ø  опыт работы в области журналистики 1 год,
Ø  навыки пользования компьютером

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 
Библиография
Основные документы для государственного служащего
 
1.      Конституция Республики Молдова, принят 29.07.1994 //Мониторул Офичиал 1, 12.08.1994
2.      Закон о доступе к информации № 982 от 11.05.2000 //Мониторул Офичиал 88-90/664, 28.07.2000
3.      Закон о подаче петиций №190 от 19.07.1994 //Мониторул Офичиал 4/47, 08.09.1994
4.      Кодекс Республики Молдова об образовании № 152 от 17.07.2014 //Мониторул Офичиал 319-324/634, 24.10.2014
5.      Закон АТО Гагаузия  об образовании № 68-XXXII/V от 28.04.2016 г.//Официальный бюллетень Гагаузии EKSPRES-KANON № 27-28 (235-236) от 17.06.2016 года.
6.      Постановление Правительства РМ «Об оплате труда государственных служащих» № 331  от  28.05.2012  //Мониторул Офичиал № 104-108/371 от 01.06.2012
7.      Закон  «О государственной должности и статусе государственного служащего                 N 158-XVI  от  04.07.2008 // Мониторул Офичиал N 230-232/840 от 23.12.2008
8.      Закон «О системе оплаты труда государственных служащих» № 48  от  22.03.2012 //Мониторул Офичиал № 63/213 от 31.03.2012
9.      Закон об утверждении Единого классификатора государственных должностей № 155  от  21.07.2011 // Мониторул Офичиал № 164-165/480 от 04.10.2011
 
Нормативные акты в области СМИ
1.      Кодекс телевидения и радио Республики Молдова N 260-XVI  от  27.07.2006 //Мониторул Офичиал 131-133/679, 18.08.2006
Закон о свободе выражения мнения  № 64  от 23.04.2010 //Мониторул Офичиал 117-118/355, 09.07.2010
2.      Закон о прозрачности процесса принятия решений 239-XVI от  13.11.2008//Мониторул Офичиал 215-217/798, 05.12.2008
3.      Закон о печати № 243-XIII  от 26.10.94 //Мониторул Офичиал 2/12, 12.01.1995
4.      Постановление Правительства о подразделении по информированию и связи со средствами массовой информации органа центрального публичного управления № 1211 от 27.12.2010 г. //Мониторул Офичиал 16-17/6, 21.01.2011
5.      Решение Координационного совета по телевидению и радио  о Кодексе поведения радиовещателей N 127 от 26.12.2007 //Мониторул Офичиал 21-24/54, 01.02.2008